Για τη σωστή τοποθέτηση του κλιματιστικού μηχανήματος (air condition), θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη οι παρακάτω παράγοντες:
 
Επιλογή του σωστού σημείου τοποθέτησης του εσωτερικού μηχανήματος.
Το σημείο τοποθέτησης θα πρέπει να είναι τέτοιο, που να πληρεί τις εξής προδιαγραφές:
 1. Η κατεύθυνση του αέρα να μην είναι προς το σημείο που συνήθως καθόμαστε (θέση γραφείου, κρεβάτι, καναπές στο σαλόνι) ώστε να μην μας χτυπάει ο αέρας του κλιματιστικού.
 2. Η κατεύθυνση του αέρα να είναι κατά το δυνατόν προς το κέντρο του χώρου.
 3. Το σημείο τοποθέτησης να μην είναι επάνω από κουζίνα ή άλλες μαγειρικές συσκευές για να μην μαζεύει λίπος στο στοιχείο του.
 4. Να είναι κατά το δυνατόν στην πλευρά των παραθύρων και των θυρών ώστε τον χειμώνα ο αέρας που φυσάει προς τα κάτω να λειτουργεί σαν “αεροκουρτίνα” προς την απώλεια.
 
Επιλογή του σωστού σημείου τοποθέτησης του εξωτερικού μηχανήματος.
Το σημείο τοποθέτησης θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε:
 
 1. Να επιτρέπει την εύκολη συντήρηση του μηχανήματος
 2. Να είναι κοντά στο σημείο τοποθέτησης του εσωτερικού.
 3. Να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτούμενες ελεύθερες αποστάσεις γύρω από το μηχάνημα.
 4. Η κατεύθυνση του αέρα να μην είναι προς κοντινά σπίτια, σε παράθυρα, μπαλκονόπορτες κ.λ.π.
 
Σωστή εγκατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού μηχανήματος.
 • Η εγκατάσταση του εσωτερικού μηχανήματος θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε οι ψυκτικές σωληνώσεις να φαίνονται κατά το δυνατό λιγότερο, ή να μην είναι ορατές.
 • Το εξωτερικό μηχάνημα θα πρέπει να εδραστεί σε στιβαρή μεταλλική βάση, επάνω σε αντικραδασμικά λάστιχα για την αποφυγή συντονισμού και τυχόν κραδασμών.
 
Ψυκτικές σωληνώσεις.  
 
Αφού αποφασιστούν οι θέσεις που θα τοποθετηθεί το εσωτερικό και το εξωτερικό μηχάνημα, θα πρέπει να αποφασιστεί και η διαδρομή των ψυκτικών σωληνώσεων.  Αυτή θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό κοντύτερη (max 8m) ώστε να μην πέσει η απόδοση του κλιματιστικού.
Για τις σωληνώσεις, θα πρέπει να προσεχθούν τα εξής:
 
 1. Οι ψυκτικές σωληνώσεις θα πρέπει να μονωθούν κάθε μία ξεχωριστά
 2. Οι αλλαγές πορείας θα πρέπει να γίνονται με μεγάλο κύκλο στροφής χωρίς τσακίσματα και απότομες αλλαγές.
 3. Οι σωληνώσεις θα πρέπει να είναι καλά μονωμένες και προστατευμένες με ταινία PVC σε όλο τους το μήκος.
 4. Πριν την πλήρωση με ψυκτικό υγρό, θα πρέπει οι σωλήνες να υποβληθούν σε διαδικασία κενού για να αφαιρεθεί η υγρασία από τις σωληνώσεις.  (η διαδικασία είναι απαραίτητη για λόγους οικονομίας σε ψυκτικό υγρό και προστασίας του περιβάλλοντος)
 
Λαμβάνουμε υπόψιν μας όλα τα παραπάνω και εγκαθιστούμε  το κλιματιστικό σας έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά και να έχει 100% απόδοση!